Natuurgeneeskunde

Ziek worden is niet leuk maar gelukkig heeft het lijf een groot herstelvermogen. Soms heeft het alleen wat rust nodig, in andere gevallen is een ondersteunende aanpak van maatregelen en middelen noodzakelijk. Ik reik mogelijkheden aan die maken dat het lichaam zichzelf kan beteren. Onder de betreffende kopjes vind je informatie over de diverse therapievormen waar ik gebruik van maak.
De natuur gaat er vanuit dat het lichaam van een ziek dier weet wat het moet doen om zichzelf te herstellen. Dat koorts helpt om binnendringende ziektekiemen te doden. Dat braken ervoor zorgt dat giftige stoffen het lichaam zo snel mogelijk weer verlaten. Dat niet eten de maag en darmen rust geeft en tijd om te herstellen.

Maar wij hebben ons dier uit de natuur gehaald en daardoor weet dat lichaam niet altijd meer wat het beste is; daarbij stellen we het bloot aan allerlei invloeden die tegennatuurlijk en daardoor ook ziekmakend kunnen zijn.

Regulier zijn goede medicijnen beschikbaar . Het zieke dier krijgt hulp bij het doden van de bacteriën, het afremmen van de ontsteking of het onderdrukken van de pijn. Dit geeft vaak op korte termijn een goed resultaat. Maar niet in alle gevallen blijvend en vaak niet zonder bijwerkingen. Ook krijgt het lichaam dus niet de kans om zelf te genezen.

De natuurgeneeskunde wil niet de symptomen bestrijden maar de eigenlijke oorzaak achterhalen. Vervolgens de omstandigheden zodanig verbeteren dat het lichaam het weer zelf kan oplossen of in ieder geval onder controle kan houden.

Daarbij wordt er vanuit gegaan dat het dier niet alleen fysiek maar ook mentaal en in zijn energie moet worden ondersteund. En voor ieder dier zal die ondersteuning er anders uitzien.
Zo zal bij de ene hond verandering van voeding de diarree doen stoppen terwijl bij een andere hond angst of stress moeten worden aangepakt.

Liever nog werkt de natuurgeneeskunde preventief. Voorkómen dat het dier ziek wordt, de eigenaar bewust maken van de mogelijkheden die kunnen zorgen dat ziekte niet ontstaat.

Natuurgeneeskunde

Ziek worden is niet leuk maar gelukkig heeft het lijf een groot herstelvermogen. Soms heeft het alleen wat rust nodig, in andere gevallen is een ondersteunende aanpak van maatregelen en middelen noodzakelijk. Ik reik mogelijkheden aan die maken dat het lichaam zichzelf kan beteren. Onder de betreffende kopjes vind je informatie over de diverse therapievormen waar ik gebruik van maak.
De natuur gaat er vanuit dat het lichaam van een ziek dier weet wat het moet doen om zichzelf te herstellen. Dat koorts helpt om binnendringende ziektekiemen te doden. Dat braken ervoor zorgt dat giftige stoffen het lichaam zo snel mogelijk weer verlaten. Dat niet eten de maag en darmen rust geeft en tijd om te herstellen.

Maar wij hebben ons dier uit de natuur gehaald en daardoor weet het niet altijd meer wat het beste is. Bovendien stellen we het bloot aan allerlei invloeden die tegennatuurlijk en daardoor ook ziekmakend kunnen zijn.

Geen enkele eigenaar wil een ziek dier en er zijn veel reguliere medicijnen beschikbaar waardoor het lichaam niet altijd de kans krijgt om zelf te genezen.
Het zieke dier krijgt hulp bij het doden van de bacteriën, het afremmen van de ontsteking of het onderdrukken van de pijn. Dit geeft vaak op korte termijn een goed resultaat, maar niet in alle gevallen blijvend en vaak niet zonder bijwerkingen.
De natuurgeneeskunde wil niet de symptomen bestrijden maar de eigenlijke oorzaak achterhalen. Dan de omstandigheden zodanig verbeteren dat het lichaam het weer zelf kan oplossen of in ieder geval onder controle kan houden.
Daarbij wordt er vanuit gegaan dat het dier niet alleen fysiek maar ook mentaal en in zijn energie moet worden ondersteund. En voor ieder dier zal die ondersteuning er anders uitzien.
Zo zal bij de ene hond verandering van voeding de diarree doen stoppen terwijl bij een andere hond de angst voor harde knallen moet worden aangepakt.
Liever nog werkt de natuurgeneeskunde preventief. Voorkómen dat het dier ziek wordt , de eigenaar bewust maken van de mogelijkheden die kunnen zorgen dat ziekte niet ontstaat.